Παρασκευή, Απριλίου 15, 2011


κατά τας γραφάς..

Ακρόαση θαλασσών
Ενώ ίπτανται καράβια
Πάθη θαλασσοπόρων πειρατών
Σε αμφιθέατρα κοράλλια
Νηστικοί δείπνοι
Εφήμερων κι αιωνίων
Σκοτεινών ηρώων
Που δεν κατηγορούν τ’
Ανέφικτα
Αλλά ποντάρουν στις
Προσδοκίες τους
Όταν οι τοίχοι
Σαλπάρουν σ’ αίμα
Κι οι θεατές αρμένισαν
Ναυαγοί
Παραμορφωμένοι
Μάθησης φλεγματικής
Εξουσίας εγκληματικής
Ακρόαση πριν το
Άκουσμα του πετεινού
Και πρι να λαλήσει
Το βιβλικό πτηνό
Μέσα στη νύχτα του
Νυχτερινού σάλτου
Περιθωριοποιημένων
Που ίδρωσαν
Το Χρέος να
Κρατήσουν Ουρανό
Όταν οι άλλοι λάκισαν
Με τεντωμένο δείκτη –
Κάρφωμα κι
ανευθυνότητά τους –
Ακρόαση θαλασσών
Με τη βαθιά στεντόρεια φωνή
Του Ποσειδώνα
Πως οι δικαστές κατάδικοι
Και ποιος θα τους δικάσει -;-
Όταν τα μάτια παραληρούν
Και η συνείδηση γνωρίζει –
Ο φόβος – προδότης κι
Όνειδος
Μετά τη σταύρωση
Του φωτός…
Γι’ αυτό και μόνο
Οι Δάσκαλοι παίρνουν
Τις λεωφόρους
Οι φοιτητές τα δίκαννα
Κι οι … άλλοι
΄Πιασαν τα στενά –
Πόρνες
Για λίγα τάλιρα…
Τεντωμένα αυτιά –
Να τερματίσουν πρώτοι..
Τι αφελείς!.. Να
Τερματίζουν στο τέρμα του
Τέρματος
Όταν οι συντεταγμένες της
Φύσης καταδεικνύουν
Το άπειρο -!-..
Έι, ψαράδες!!! Μη
με λησμονάτε
Που κρεμασμένος
Παραδέρνομαι
Μες στον καιρό!
Πάντα κρεμασμένος γι’
Αυτό και ο πιστός
Ο Φύλακας των Εντολών!..
Κι όταν η ακρόαση τελείωσε
Στο αμφιθέατρο
Κοιμήθηκαν όλοι οι ξενιτεμένοι
Έξω  έγινε ο κατακλυσμός
Κατά τας γραφάς
Εκείνων που
Τρόμαξαν να ξενιτευτούν..

Προμηθέας Πυρφόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: