Τετάρτη, Απριλίου 15, 2009


Χωρίς τον Σωκράτη δεν θα υπήρχε ο Πλάτωνας.

Χωρίς τον Πλάτωνα  ο Αριστοτέλης.

Χωρίς τον Τίμαιο δεν θα υπήρχε η Ατλαντίδα

Χωρίς τον χώρο δεν θα υπήρχε ο χρόνος

Χωρίς τον χρόνο δεν θα υπήρχε ο φόβος

Χωρίς το Φόβο δεν θα υπήρχε ο Δείμος…

Χωρίς τον Αντώνιο η Κλεοπάτρα

Χωρίς τον Αβραάμ η Σάρα

Χωρίς την Σάρα δεν θα υπήρχε η Άγαρ

Χωρίς την Άγαρ δεν θα υπήρχε ο Ισμαήλ

Χωρίς την έρημο δεν θα υπήρχε η ενόραση

Χωρίς την ενόραση η Άμαξα του Ιεζεκιήλ

Χωρίς την φωτιά της ενόρασης η αποκάλυψη

Χωρίς την αποκάλυψη το πέρασμα…

 

Χωρίς τη Τιβεριάδα δεν θα υπήρχε ο Πέτρος

Χωρίς τον Πέτρο η άρνηση και η ντροπή

Χωρίς την άρνηση η αποδοχή

Χωρίς την νύχτα το ξημέρωμα

Χωρίς το σάρκινο το πνευματικό

Χωρίς το ψυχικό το στερέωμα του πόθου…

 

Χωρίς την προσευχή στον κήπο της εγκατάλειψης

Δεν θα υπήρχε η αιματίδρωση του Ανθρώπου

Χωρίς την μοναξιά του θεού

Η εγρήγορση του ανθρώπου

Χωρίς σταύρωση δεν θα υπήρχε ανάσταση

Χωρίς το φιλί της προδοσίας  ο στέφανος της δόξης

Χωρίς τον Χριστό δεν θα υπήρχε Ιούδας

Χωρίς τον Ιούδα δεν θα υπήρχε Χριστός…

 

 Μεγάλη Εβδομάδα 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: