Πέμπτη, Φεβρουαρίου 26, 2009Βλέπω, ορώ-ορώμαι, θεωρώ, επι-θεωρώ... οπτεύω, εποπτεύω...
Έρχομαι, ελεύσομαι, [ελευσίνιος], ελευθερώνω, ελευθερώνομαι... γεννιέμαι, ..
Μυστικώς, μυστηριωδώς... ελεύσομαι... ελευθερώνομαι... ανα-γεννιέμαι, ορώμαι, βλέπω, εποπτεύω...
Λαμβάνω, επιλαμβάνομαι...
Είμαι μυημένος... ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ...
ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: